Stáhnout plán aktivit 2016 (PDF)

Plán aktivit JDI na rok 2016 – aktualizace k 23.6.

Na základě výsledků pracovních skupin  na valné hromadě JDI 2.5.2016 zprac. J. Paleček, P. Baxová, T. Hradilková

Aktivity JDI budou trojího typu:

A) VEŘEJNÉ DEBATY

Důvod pořádání: zviditelnění a šíření myšlenky DI i samotné JDI

Určeno pro: politiky, úředníky, studenty, ODBORNOU I LAICKOU veřejnost

Forma: otevřené semináře, diskusní setkání (některé z nich by se mohly realizovat na místech, kam je zvyklá veřejnost chodit na debatní akce, např. galerie Langhans, Respektování v knihovně Václava Havla apod.)

Jak často:  4x do roka, v hostování a organizaci se budou členské organizace střídat.

Organizuje: JDI („centrála“)

Témata (návrhy):

  • „Nedodělaná transformace“ – Humanizace, projekty, které nevedou ke zrušení ústavů, bariéry zrušení ústavů.
  • „Plíživá reinstitucionalizace“ – Problematika DZR, přibírání či změna cílových skupin stávajících ústavů (např. DOZP Jandová Ostrava).
  • „Podporované rozhodování v deinstitucionalizaci“ – Jak, proč, příklady, nástroje, vzdělávání…
  • „Co je potom“ – Jak vypadá situace tam, kde byly zrušeny ústavy? Co místo nich? Co tam vzniklo? Jaké podpory v sociálním začlenění  a s jakým výsledkem se dostalo lidem, kteří z ústavů odešli?
  • „DI v číslech“ – Data, kolik lidí a kam odešlo….

Témata a diskuse (kterou povede člen JDI) musí odpovídat základnímu materiálu JDI Vize, cíle, principy a výzvě 5 minut po 12, témata především již formulovaná JDI.

Další možností je oslovit média s tématy a nabídkou osobností, které by mohly o DI hovořit (Pořad pro a proti, Vertikála, DVTV…)

B) OVLIVŇOVÁNÍ POLITIK

Forma: připomínkování legislativních změn a úprav, nastavení operačních programů a výzev z ESF…

Kdy:  ad hoc i plánovaně

C) SYNERGIE

Důvod: využití stávajících kapacit, aktivity a potenciálu k zviditelnění JDI a výsledků

   • JDI by mělo mít logo (a nálepky a vlaječky…), které by bylo na webových stránkách členů a viditelně prezentované na akcích (je potřeba o logu rozhodnout, zadat grafikovi…).
   • JDI připraví „prezentační set“ pro využití na akce členů (logo, nálepky, základní materiály…)
   • Při prezentacích, přednáškách, akcích, konferencích by členové JDI měli ke svému jménu či názvu přidávat „člen JDI“.
   • Všichni členové napíší, co dělají pro DI („aktualizovaný závazek ke JDI“), uvedou to na svůj web k logu „Jsem členem JDI“ a na webu JDI (již je sestavený web a začíná se plnit).
   • Projekty – tzn. žádosti o finance na aktivity výsledků JDI by mohly dávat členské organizace (dokud se nedomluvíme, že chceme být organizace formální se vším všudy); zatím CPT uvažuje o podání projektu do konce června na výzvu Inovace)
   • Jedna členská organizace nabízí od 1. června práci pracovnice (cca 0,2 úvazku) na administrativu, evidenci členů a organizační práci JDI

Plán akcí JDI

Proběhlo:

   • Květen:
    • 31. 5. seminář pro kraje na popud JDI, pořádá MPSV. Příspěvkem k Úmluvě OSN, čl. 19 Milena Johnová, příspěvek k transformaci M. Šveřepa
   • Červen:
    • 15. 6. Langhans – promítání filmu a debata o deinstitucionalizaci v Srbských ústavech (za JDI T. Hradilková)
    • 17. 6. Seminář organizovaný CPT, zodpovědný Milan Šveřepa , téma: „ Jak zapojit ředitele transformujících se ústavů do činnosti JDI“ .
    • Zaslání vyžádaného materiálu JDI „požadavky na stát“ členům konzultační skupiny
    • Zpracování dopisu k problematice výzvy 29 a 30 IROP nastavené tak, že finance bude možné použít kraji na výstavbu až 60ti kapacitních DZR – zpracoval a odeslal M. Šveřepa, v tuto chvíli je v jednání s ministryní úprava kapacit DZR podle kritérií (tedy max. 18) nebo vyčlenění DZR z výzvy- další dopis ministryni M. Šveřepa, v případě nevyhovění – medializace   
    • 22. 6. setkání konzultační skupiny k DI při MPSV – vyhodnocení výsledků 2015/2016

Plánované:

   • 9.6. předání a projednání materiálu JDI „požadavky na stát“ s D. Pospíšilem, ředitelem odboru sociálních služeb MPSV (materiál si vyžádal).
   • Červenec:
    • připomínkování novely 108
   • Srpen:
    • setkání konzultační skupiny pro DI při MPSV – jednání o kritériích MPSV
   • Září:
    • 14. 9. 10:00 do 14:00 v Praze „Podpora při rozhodování a právním jednáním v kontextu DI“, seminář organizuje Quip, zodpovědná Milena Johnová. Místo ještě hledají – pokud byste mohli nabídnout, dejte, prosím vědět (nemají prostředky na úhradu pronájmu).
   • Říjen: Rytmus má v říjnu celostátní akci s názvem Týden pro inkluzi, JDI může být partnerem
   • Listopad, Prosinec:
    • Zájem o uspořádání semináře (Morava?) projevili jednak T. Komárek se SPMP (B. Uhlířovou) a jednak Šárka Hlísníkovská s Jinak z MSK – dejte vědět !!!