Nikdo v ČR nežije v ústavním zařízení a žije v komunitě společně s místními. Jako hlavní a účinný způsob pomoci lidem se znevýhodněním je přijata a používána podpora v přirozeném prostředí a prostřednictvím komunitních sociálních služeb.

Vize a cíle JDI