Monika Jelínková je sociální pracovnice a supervizorka, patří k zakládajícím členům JDI z.s. Spolupracuje s mnoha odborníky, poskytovateli, jejich zřizovateli i s MPSV na transformaci sociálních služeb a podílí se na rozvoji komunitních služeb, aby lidé mohli opouštět velké ústavy a žít v malých komunitních službách.

Odkaz na e-knihu zdarma