Přečtěte si unikátní výzkumnou zprávu o stavu péče o ohrožené děti v ČR, která se zaměřuje zejména na financování systému. Obsahuje řadu doporučení, jak peníze vynakládat efektivně a zároveň v nejlepším zájmu dětí.


V roce 2018 utratí Česká republika za péči o ohrožené děti téměř deset miliard korun.

Největší část z toho za náhradní péči o děti, které vyrůstají v ústavní nebo pěstounské péči.
Zpráva Investice do dětí ukazuje, že:

  • Až polovina dětí by při adekvátní podpoře v komunitě nemusela být odebrána z rodiny.
  • Prevence odebírání je 15–40krát levnější než náhradní péče o děti.
  • Pokud by došlo ke změně ve financování služeb pro ohrožené děti, bylo by možné zajistit podporu pro více ohrožených dětí v komunitě, aniž by došlo ke zvýšení celkového objemu finančních prostředků na péči pro ohrožené děti.
  • Existuje zjevná potřeba, aby odborníci a tvůrci politik v České republice zásadně přehodnotili svůj přístup k podpoře ohrožených dětí a došlo k významnému posílení preventivních služeb a sociálního bydlení.
Stáhnout celou zprávu (PDF)