Stát se členem

Odesláním přihlášky prohlašuji:
- že všechny uvedené údaje jsou pravdivé
- že souhlasím se zveřejněním mého jména v seznamu členů JDI
- že jsem si přečetl/a informace o ochraně údajů

Odesláním přihlášky prohlašuji:
- že všechny uvedené údaje jsou pravdivé
- souhlasím se zveřejněním jména organizace včetně loga v seznamu členů JDI
- že jsem si přečetl/a informace o ochraně údajů
- že jsem oprávněn/a jednat v této věci za organizaci