Finance (nejen) z evropských fondů, je třeba využívat na posílení a rozšíření sítě terénních, ambulantních a komunitních služeb. Tak, aby znevýhodnění spoluobčané měli dostupné a důstojné služby doma a v komunitě. Společné stanovisko JDI a AIP k návrhům MPSV na rozdělování prostředků na sociální služby.

Jednota pro deinstitucionalizaci a Aliance pro individualizovanou podporu vydali společné vyjádření k návrhům MPSV na rozdělování prostředků na sociální služby:
Společné-stanovisko-k-alokaci-finančních-prostředků_AIP_JDI
Stáhnout prohlášení ve formátu PDF