Stejně jako mnozí další jsme v TUDYTAM hluboce zasaženi zjištěními, která publikoval týdeník Respekt v souvislosti se zabitím Doroty Šándorové a s dalšími případy, včetně popisu systémových selhání a zanedbání. Reakce řady organizací i jednotlivců, včetně politických představitelů, ukazuje, že Dorota Šándorová (a další, v tuto chvíli pro nás bezejmenní lidé, kteří ve službách zažívali nebo zažívají nevhodné zacházení, zanedbávání a týrání) nám odkázala dluh v kvalitě podpory těch nejzranitelnějších členů společnosti. A je naším úkolem ho splácet vlastním úsilím o to, aby systém péče a jednotlivé služby dostály svému poslání zajišťovat lidem s jakýmkoliv znevýhodněním důstojný život.

Oceňujeme, že český stát se prostřednictvím ministra práce a sociálních věcí a zmocněnkyně vlády pro lidská práva přihlásil k úkolu tyto problémy řešit. S využitím naší dlouhodobé zkušenosti s expertní podporou na různých místech v systému profesionálního pomáhání chceme do diskuse nad opatřeními, která v reakci na zveřejněnou kauzu budou vznikat, vnést několik – dle nás zásadních – bodů.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ NA WEBU TUDYTAM