JDI se proti Stanovisku zásadně ohrazuje a považuje za nutné odborně korigovat některá tvrzení, která ve Stanovisku zaznívají. JDI se plně ztotožňuje s Prohlášením Asociace komunitních služeb a FOKUS ČR, které reaguje na závažná vyjádření směrem k lidem s duševním onemocněním.

Stanovisko AIP a JDI k ochraně práv pacientů a klientů pobytových sociálních služeb v období koronakrize
Stáhnout stanovisko ve formátu PDF