Chráněné bydlení Naplno vytvořilo pro MPSV vzdělávací film k projektu Život jako každý jiný.

Individuální plánování zaměřené na člověka může být inspirací nejen pro poskytovatele sociálních služeb, ale pro všechny, kteří se o problematiku tématu lidí s hendikepem zajímají!