Stáhnout ve snadném čtení

Iniciativa za svět bez ústavů

V České republice žije hodně lidí v ústavech.

Jsou to:

 • lidé s postižením
 • staří lidé,
 • děti, o které se rodiče nemohou starat,

 

Život v ústavu, ale není dobrý.
Nikdo nechce v ústavu bydlet.
Všichni chtějí raději zůstat blízko své rodině a kamarádům.
Pro všechny je lepší žít tam, kde vyrostl a kde to zná.
Každý člověk na to má právo.

 

I když se ví, že život v ústavu není dobrý,
a i když se hodně lidí snaží, aby tam nikdo žít nemusel,
pořád jich máme v Česku hodně.
Dokonce se nové ústavy staví.
Proto vznikla Iniciativa za svět bez ústavů.

 

Iniciativa za svět bez ústavů je skupina lidí,
kteří budou pomáhat lidem, kteří žít v ústavu nechtějí.
Iniciativa za svět bez ústavů bude pomáhat těm,
kteří pracují na tom, aby se ústavy zavřely a nestavěly se nové.
Iniciativa za svět bez ústavů bude psát dopisy důležitým lidem,
setkávat se s politiky a úředníky, dělat různá setkání.
Iniciativa za svět bez ústavů bude pomáhat
lidem s postižením, starým lidem
i dětem z problémových rodin,
říct svůj názor a bojovat za své potřeby.

 

Co lidé z Iniciativy pro svět bez ústavů chtějí:

 

 • Chtějí, aby lidé s postižením, staří lidé,
  i všechny děti, žili s ostatními lidmi.
  Protože v zemi, kde všichni žijí spolu a navzájem si pomáhají,
  se žije dobře.

 

 • Chtějí, aby všichni lidé, kteří potřebují pomoc, dostali pomoc,
  jakou potřebují.
  Aby se lidé, kteří potřebují pomoc,
  nemuseli stěhovat do ústavu.

 

 • Chtějí, aby pomoc dostali i ti, kteří se starají
  o lidi s postižením, staré lidi, nemocné lidi
  a děti z rodin, které mají problémy.
  To jsou hlavně rodiče a sourozenci lidí s postižením,
  děti starých lidí, pěstouni.

 

Iniciativa pro svět bez ústavů žádá politiky, úředníky i odborníky aby:

 • dělali všechno pro to, aby nikdo nemusel žít v ústavu.
 • dávali peníze na chráněné bydlení a asistenty
  a na další pomoc, kterou mohou lidé dostat doma.
 • nestavěli další ústavy.

 

Iniciativě pro svět bez ústavů jsou tito lidé:

 • Aleš Adamec
 • Terezie Hradilková
 • Milena Johnová
 • Camille Latimier
 • Matěj Lejsal
 • Pavel Novák
 • Jan Paleček
 • Jan Pfeiffer
 • Radek Rosenberger
 • Radka Soukupová
 • Milan Šveřepa
 • Barbora Uhlířová

 

Jestli s tím, co je zde napsané, souhlasíte, můžete to podepsat:

Podpořte výzvu: přidejte se zde.

Novinky sledujte na www.facebook.com/5minutpo12