Prohlášení 5 minut po 12

 

Prohlášení 5 minut po 12 (anglicky)

 

Zpráva Až vyletí z hnízda

 

Výzkumná zpráva Žít jako ostatní

 

Abakus: Analýza potřeb rodičů dětí s postižením nebo chronickým onemocněním

 

Jak mluvit a psát o lidech a s lidmi s postižením (Veřejný ochránce práv)

 

Zpráva o stavu DI za posledních 10 let, anglicky (Jan Šiška and Julie Beadle-Brown)

Tabulka 1 – Jaké státy využívají ústavní zařízení s kapacitou větší než 30 lůžek?
Tabulka 2 – Souhrnná tabulka změn v institucionalizaci od roku 2009.

Otevřený dopis ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové ke změně systému sociálních služeb (JDI, 6. 5. 2020)

 

Většina Čechů chce ŽÍT DOMA, i když se stane závislá na péči druhých (Institut sociální práce, z. s.)

 

Zpráva JDI o lidech žijících v ČR v pobytových zařízeních

 

Kritéria (technická) pro pobytové a některé ambulantní KOMUNITNÍ sociální služby (JDI, 2016)

 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (OSN)

 

Zpráva Ad-hoc expertní skupiny (EEG) o přechodu z institucionální na komunitní péči - tzv. Špidlova zpráva

 

Klecová lůžka a používání omezovacích prostředků v českých psychiatrických zařízeních, Zpráva mdac 2014