V celostátním dotazníkovém šetření mezi rodiči dětí (i těch mladých dospělých) s mentálním i kombinovaným postižením nám dotazník vyplnilo již téměř 600 rodičů. Rádi bychom číslo navýšili ještě o vaše hlasy. Termín pro vyplnění prodlužujeme do 30. března 2023.

Jako zástupci JDI často slýcháme od politiků a poskytovatelů pobytových služeb, že „klienti a jejich rodiče mají mít právo si vybrat službu“.

Nyní chceme zjistit, jaké služby a bydlení si pro své děti s mentálním postižením přejí jejich rodiče. Výsledky šetření chceme předat celostátním i krajským politikům, aby podle toho mohli koncipovat sítě služeb.

Jaké pobytové služby jsou k dispozici a jaké nabízí podmínky již víme z analýzy Zpráva o stavu pobytových služeb – Žít jako ostatní.

Chcete-li i vy pomoci zesílit hlas rodičů, pošlete známým rodičům dětí s mentálním postižením odkaz na dotazník, případně dopis.

Vyplnit dotazník

 

Doprovodny_dopis_dotazník_Z_hnizda
Stáhnout dopis ve formátu PDF