Texty ve snadném čtení (easy to read) jsou určeny lidem, kteří mají potíže s pamětí a s porozuměním složitějšímu textu nebo například lidem s odlišným mateřským jazykem. Lidé s potížemi v učení mají právo na srozumitelné informace. Toto jim zaručuje Úmluva Organizace spojených národů v článku 9. Koncept snadného čtení umožňuje texty upravovat a vytvářet nové. Lidé pracující s cílovou skupinou tak mohou pro své uživatele vytvořit srozumitelné a čitelné texty.
Jaké přínosy má snadné čtení?

  • Mohou se vzdělávat a získávají všeobecný přehled
  • Získají potřebné informace ve formě, která je pro ně srozumitelná
  • Mohou se informovaně rozhodovat
  • Jako informovaní se snáze začleňují do společnosti