Zástupkyně ombudsmana realizovala v roce 2019 šetření v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Zpráva ze šetření mapuje a statisticky shrnuje řadu znepokojivých systémových pochybení v mnoha oblastech naplňování základních práv lidí, na které JDI dlouhodobě upozorňuje. Vybíráme jedno z mnoha znepokojivých zjištění: „Stále přetrvávající vysoký počet velkých a středně velkých domovů poukazuje na to, že přechod od poskytování péče ústavním způsobem k rozvoji a využívání služeb komunitního charakteru není zdaleka dokončen a ani ministerstvo, které by mělo být nositelem těchto změn, proces transformace nerealizuje v takové míře, jak by mělo.“

 

JDI si přečíst celou zprávu