Jednota pro deinstitucionalizaci a Aliance pro individualizovanou podporu vydali dne 21. 9. 2022 společnou tiskovou zprávu k financování velkokapacitních ústavů z Národního plánu obnovy.

Národní plán obnovy umožňuje financovat z evropských fondů výstavbu a rekonstrukci ústavních zařízení s kapacitou až 120 lůžek v jedné budově. Jednota pro deinstitucionalizaci společně s Aliancí pro individualizovanou podporu a 10 dalšími organizacemi na začátku srpna v otevřeném dopise upozornila ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečku, že je tento záměr zcela v rozporu s dobrou praxí v sociálních službách i s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením. Jurečka na žádost o změnu v Národním plánu dosud nereagoval.