Aktuálně

Právní argumentace k žádosti o změnu účelu čerpání prostředků z Národního plánu obnovy

Dne 1.8. 2022 jsme poslali panu ministrovi M. Jurečkovi žádost o změnu účelu čerpání prostředků z Národního plánu obnovy. Dosud jsme neobdrželi odpověď. Po jednání se zástupci Evropské komise jsme jim 9. 9. 2022 zaslali právní argumentaci, která vyjasňuje, proč je třeba způsob čerpání prostředků z Národního plánu obnovy změnit.

Otevřený dopis ministrovi Jurečkovi ve věci žádosti o změnu účelu čerpání prostředků z Národního plánu obnovy

Z Národního plánu obnovy lze čerpat na výstavbu a rekonstrukce Domovů se zvláštním režimem a Domovů pro seniory s kapacitou až 120 míst!

K žádosti JDI o změnu ve výzvě Národního plánu obnovy se připojila AIP, Platforma pro sociální bydlení, Asociace komunitních služeb, Asociace Dítě a rodina, Iniciativa Za bydlení, Římskokatolická farnost Sokolov a Mgr. Jiřina Kafková.

Změna je život

Podívejte se na dokument o cestě z ústavního prostředí do komunity. Téměř hodinový film s názvem „Změna je život“ zachycuje osudy pěti lidí se znevýhodněním, kteří se přestěhovali z ústavů do menších domácností.