Projekt je zacílen na profesionalizaci střešní organizace JDI z.s., posílení kapacit na realizaci aktivit očekávaných členskou základnou a dosahování společné vize. Cílem projektu je posílení personálních kapacit střešní organizace, profesionalizaci pracovníků, zefektivnění strategického plánování, koordinace činnosti a zefektivnění spolupráce s členskou základnou. Posílí se také jednání a síťování s dalšími střešními organizacemi, které řeší podobná témata, jako JDI.

Hlavní cíl dělíme do pěti konkrétních cílů, kterým se věnují jednotlivé projektové aktivity.

  1. Vznik a vzdělávání realizačního týmu JDI.
  2. Efektivní komunikace vede k rozvoji a potenciálu členské základny a podporovatelů JDI.
  3. Plán spolupráce  s dalšími střešními organizacemi.
  4. Posila a sjednocení argumentačních dovedností členské základny.
  5. Zapojování sebeobhájců do některých aktivit JDI.  

Projekt JDI na to je spolufinancován Evropskou unií.